Υποβρύχιες Εφαρμογές

Οι υποβρύχιες φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις αποτέλεσαν για τη UFR αντικείμενο μελέτης και εργασίας εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, όταν ακόμη τα υποβρύχια φωτογραφικά μέσα και τα φωτογραμμετρικά λογισμικά δεν είχαν αναπτυχθεί στο βαθμό που έχουν σήμερα και η χρήση της φωτογραμμετρίας υποβρυχίως χαρακτηριζόταν από απαγορευτική έως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Από τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής φωτογραμμετρικών μεθόδων υποβρυχίως είναι:

 • Δυνατότητα παραγωγής προϊόντων (φωτομωσαϊκά ορθοφωτοχάρτες, 3D φωτορεαλιστικά μοντέλα, ψηφιακά μοντέλα πυθμένα, δισδιάστατα σχέδια και χάρτες) υψηλής γεωμετρικής ακρίβειας και εικονιστικής πληροφορίας, από υψηλό όγκο δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα
 • Δυνατότητα ελαχιστοποίησης του -ήδη περιορισμένου- χρόνου παραμονής στο βυθό που αφιερώνεται σε μετρήσεις
 • Δυνατότητα τεκμηρίωσης αντικειμένων σε περιβάλλοντα περιορισμένης προσβασιμότητας (λιμάνια, μεγάλα βάθη, ανοιχτή θάλασσα)
 • Μη παρεμβατική μέθοδος αποτυπώσεων (αυξημένη σημασία στα έργα αποτυπώσεων εναλίων μνημείων)

Πρωτοπόρος στις υποβρύχιες φωτογραμμετρικές εφαρμογές, πλήρως εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας μέσα υποβρυχίων λήψεων, τοπογραφικό και φωτογραμμετρικό εξοπλισμό και στελεχωμένη με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό (τοπογράφοι μηχανικοί, φωτογραμμέτρες, φωτογράφοι, καταδυτικό συνεργείο), η ομάδα αναλαμβάνει έργα που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα αντικειμένων:

 • Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά
  • Τεκμηρίωση ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (αρχαία ναυάγια, ναυάγια σύγχρονης ιστορίας, βυθισμένοι οικισμοί, αρχαία λιμάνια)
  • Υποβρύχια έρευνα για εντοπισμό θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με ταυτόχρονη συλλογή δεδομένων για φωτογραμμετρική τεκμηρίωση με σκοπό την εκ των υστέρων αξιολόγηση των θέσεων
  • Παρακολούθηση εξέλιξης αρχαιολογικών ανασκαφών (αποτυπώσεις, φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις)
  • Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων υποβρύχιων μνημείων για την υποστήριξη μουσειακών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και φιλμ ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Συγγραφή επιστημονικών άρθρων με θεματολογικό άξονα την εφαρμογή φωτογραμμετρικών μεθόδων σε υποβρύχια μνημεία

ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΕΝΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 • Τεχνικά Έργα
  • Φωτογραμμετρική τεκμηρίωση (3D μοντέλα, φωτομωσαϊκά και ορθοφωτοχάρτες) υποβρύχιων τμημάτων λιμενικών εγκαταστάσεων (κρηπιδοτοίχων, συστημάτων προστασίας κρηπιδωμάτων, προβλητών, φρεατίων κλπ), γεφυρών, ανεμογεννητριών, καλωδίων, αγωγών, αγκυροβολίων
  • Παρακολούθηση εξέλιξης υποθαλάσσιων τεχνικών έργων (με περιοδική παραγωγή φωτογραμμετρικών προϊόντων), εντοπισμός αλλαγών, αξιολόγηση πορείας έργων
  • Συγγραφή επιστημονικών άρθρων με θέμα την εφαρμογή φωτογραμμετρικών μεθόδων σε περιβάλλον περιορισμένης προσβασιμότητας

ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Θαλάσσια Βιολογία
  • Φωτογραμμετρική τεκμηρίωση περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (χαρτογράφηση φυσικών και τεχνητών υφάλων)
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα θαλάσσιας βιολογίας

ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΕΡΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 • Ντοκιμαντέρ
  • Παραγωγή 3D μοντέλων και χαρτών για επένδυση ιστορικών και αρχαιολογικών ντοκιμαντέρ

ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

 • Μελέτες Καταδυτικών Πάρκων
  • Έρευνα, εντοπισμός και χαρτογράφηση με φωτογραμμετρικές μεθόδους περιοχών ενδιαφέροντος καταδυτικής τουριστικής αξιοποίησης (μονοπάτια, σπήλαια, σημεία ιδιαίτερων γεωμορφολογικών φαινομένων, ιστορικά σημεία)

ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΚΩΝ