Υποβρύχιες – Παράκτιες Εφαρμογές

Η UFR Team διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εφαρμογές γεωμετρικής τεκμηρίωσης πληθώρας αντικειμένων τόσο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας όσο και σε παράκτιες ζώνες. Αυτές οι ιδιαίτερα σύνθετες από πλευράς απαιτήσεων αποτυπώσεις, υλοποιούνται με εφαρμογή και συνδυασμό σύγχρονων γεωδαιτικών και φωτογραμμετρικών μεθόδων, από το εξειδικευμένο, επιστημονικό και τεχνικό, προσωπικό της ομάδας και με χρήση του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Λιμενικά Έργα – Λιμενικές Εγκαταστάσεις
  • Ενάλια Αρχαιολογία
  • Τεχνικά Έργα (Καλώδια, Αγωγοί, Γέφυρες, Ανεμογεννήτριες κ.ά.)
  • Καταδυτικά Πάρκα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  • Τοπογραφικά διαγράμματα πυθμένα, ακτογραμμής και υποδομών
  • Ψηφιακά μοντέλα πυθμένα, ακτογραμμής και υποδομών
  • Εντοπισμός και χαρτογράφηση θαλάσσιας ζωής μεγάλων εκτάσεων (ως προαπαιτούμενο κατά τη διενέργεια μελετών τεχνικών έργων)
  • Συλλογή υδρογραφικών δεδομένων και σύνταξη υδρογραφικών χαρτών σε συνεργασία με την εξειδικευμένη σε ύφαλες επιθεωρήσεις υποδομών εταιρεία VRT Finland (χρήση Multibeam & Side Scan Sonars τεχνολογίας).
  • Monitoring σημείων ενδιαφέροντος
  • Δυνατότητα συνδυασμού 2Δ & 3Δ δεδομένων από διαφορετικές πηγές (αεροφωτογραφήσεις με βυθομετρικά δεδομένα κ.ά.)