Καταδυτικά πάρκα

Μελέτες για την αδειοδότηση και την υλοποίηση καταδυτικών πάρκων συμφώνα με το ΦΕΚ του Ν. 4046/2016.

  • Σχεδιασμός Καταδυτικού Πάρκου
  • Συλλογή ειδικών στοιχείων τεκμηρίωσης
  • Επιλογή θέσης και έκτασης
  • Ανάπτυξη σεναρίων σκοπιμότητας – βιωσιμότητας
  • Ανάπτυξη σχεδίου οργάνωσης και λειτουργίας
  • Οργάνωση φακέλου τεκμηρίωσης Καταδυτικού Πάρκου & υποβολή του στη διεύθυνση χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής