Συνεργασίες

Η UFR team, στα 20 χρόνια δραστηριοτήτων της, έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε Ελλάδα και εξωτερικό, τόσο στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, όσο και κατά τη διαρκή αναζήτηση καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών στην τεχνική κατάδυση και την υποβρύχια τεκμηρίωση.

 

 

National Technical University of Athens

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών

ΚΟΡΣΕΑΙ Καθίδρυμα Ιστορικών & Αρχαιολογικών Ερευνών

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

UTC team

VRT Finland

SuperToys ΕΠΕ

ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε.

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Ινστιτούτο Μελετών Αρχαίας & Μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας

 Genesis Music Productions

Τεχνικό Γραφείο PLANO

Τεχνικό Γραφείο TopoSite

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου

NGUE Diving Group

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Πολεμικό Ναυτικό

Λιμενικό Σώμα