Επίγειες Εφαρμογές

Η έμπειρη ομάδα μηχανικών και τεχνικών της UFR με την εξειδίκευση και τεχνογνωσία, όπως επίσης και με τον ολοκληρωμένο τοπογραφικό εξοπλισμό που διαθέτει, αναλαμβάνει την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών, σημαντικού εύρους κλίμακας και συνθετότητας αντικειμένου. Υψηλή ακρίβεια, αποτελεσματικότητα, ολοκληρωμένη συλλογή και δόμηση της χαρτογραφικής πληροφορίας που συλλέγεται, αποτελούν βασικές αρχές της ομάδας, κατά την υλοποίηση τοπογραφικών εφαρμογών όπως:

  • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
  • Μελέτες Υψομετρίας – Μηκοτομές
  • UAV Αεροφωτογραφήσεις
  • Αποτυπώσεις Μνημείων
  • Φωτοερμηνείες
  • Δόμηση χαρτογραφικής πληροφορίας σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών