Βυθομετρία

Η UFR σε διαρκή συνεργασία με τη UTC team παρέχουν υπηρεσίες βυθομετρικών αποτυπώσεων χρησιμοποιώντας υδρογραφικό σκάφος, άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα ακριβείας και κατάλληλα λογισμικά υδρογράφησης, παράγοντας βυθομετρικά δεδομένα καλύπτοντας μεγάλο εύρος βαθών και κλιμάκων.

Βυθομετρικά Διαγράμματα, Ψηφιακά Μοντέλα Πυθμένα & Τρισδιάστατες Απεικονίσεις υψηλής ακρίβειας και ανάλυσης, για Μελέτες και Κατασκευές Λιμένων, Θαλάσσιες Γεωφυσικές και Ωκεανογραφικές Έρευνες, Εντοπισμό Σημείων Ενδιαφέροντος (σύγχρονα ναυάγια, αρχαιολογικές θέσεις, αγκυροβόλια κλπ) και Μελέτες/Χαρτογραφήσεις Οδεύσεων Καλωδίων και Αγωγών.

ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΑΣ